Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
19 lipca 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Wincentego i Wodzisława
KONSULTACJE SPOŁECZNE
 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016 - 2023”
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŁASK NA LATA 2016-2023”
 Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask
 Formularz zgłaszania uwag GPR
 Formularz składania działań GPR
 OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMITETU REWITALIZACJI
 Deklaracja kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Gminy - plik aktywny
  UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji