Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
Przetargi, oferty, komunikaty
 Przetargi
 Zamówienia publiczne
 Oferty iwestycyjne
 Komunikaty
 Porozumienia