Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
19 lipca 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Wincentego i Wodzisława
Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku
 Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku
 Statut Łaskiego Domu Kultury
 Regulamin Organizacyjny Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Oświadczenie majątkowe za 2006r_ - Elżbieta Wojtacka-Ślęza….pdf
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Elżbieta Wojtacka -Ślęzak Oświadczenie majątkowe za 2005 r.
 Sprawozdanie z wykonanania budżetu za rok 2006
 Elżbieta Wojtacka-Ślęzak Korekta do oświadczenia majątkowego za 2004 rok
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Elżbieta Wojtacka-Ślęzak Oświadczenie majątkowe za 2004 r.
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Elżbieta Wojtacka-Ślęzak Oświadczenie majątkowe za 2003 r.
 Oświadczenie majątkowe za 2007r. - Elżbieta Wojtacka-Ślęzak.pdf
 Oświadczenie majątkoe za 2008 rok - Elżbieta Wojtacka-Ślęzak
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Elżbieta Wojtacka - Ślęzak.pdf
 Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - Elżbieta Wojtacka - Ślęzak
 Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Elżbieta Wojtacka - Ślęzak