Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
Praca
 Archiwum
 08.12.2016r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor/Podinspektor w Wydziale Budżetowym
 30.01.2017r. - Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko "Podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym"
 30.01.2017r. - BURMISTRZA ŁASKU ogłosza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury
 20.03.2017 r.- Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju.
 Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Łasku
 załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 20.03.2017 r. - Wzór oświadczenia
 Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo
 Informacja o wyniku naboru
 Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Budżetowym
 załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 załącznik: Wzór oświadczenia
 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Informacja o wynikach naboru
 Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko: podinspektor w Wydziale Budżetowym
 załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 załącznik: Wzór oświadczenia
 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 08.11.2017r. - Informacja o wynikach naboru