Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w ŁaskuADRES: ul. Berlinga 1, 98-100 Łask

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM : Ewa Olownia, tel. 0(43) 675-21-89


 

 

 Statut Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku
 Oświaczenie majątkowe za 2006r_ - Piotr Koper.pdf
 Piotr Koper Oświadczenie Majatkowe za 2006 rok
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
  Piotr Koper Oświadczenie majątkowe za 2005 r.
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Piotr Koper Oświadczenie majątkowe za 2004 r.
 Piotr Koper Oświadczenie majątkowe za 2003 r.
 Piotr Koper Korekta do oświadczenia majątkowego za 2004 rok
 Oświadczenie majątkowe za 2007r. - Piotr Koper.pdf
 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok - Piotr Koper
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Piotr Koper.pdf
 Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - PIotr Koper
 Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Piotr Koper
 Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Piotr Koper (rozwiązanie umowy o pracę)
 Oświadczenie majątkowe - Ewa Ołownia (powołana na stanowisko dyrektora PG Nr 2 z dniem 1 września 2012 roku)


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-22 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Monika Kasztelan 
Data modyfikacji: 2013-01-21 
Statystyki  »   Szczegóły  »