Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
19 lipca 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Wincentego i Wodzisława
Samorządowe Osoby Prawne-Biblioteka Publiczna w ŁaskuADRES: Łask, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 9.00-17.00 w soboty 9.00-14.00

KONTAKT: tel. 0(43) 675-35-27

DYREKTOR: Bożena Trocka-Dąbrowa, tel. 0 (43) 675-35-27

 


 

Cele i zadania Biblioteki :

 

 

 1. Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i formacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 2. Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  - Gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;
  - Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  - Organizowanie czytelnictwa i działalności kulturalnej dla ludzi z niepełnosprawnościami;
  - Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza wiedzy o regionie;
  - Współdziałanie z bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami, szkołami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych użytkowników bibliotek.
 4. Biblioteka prowadzi również izbę muzealną pn. „Muzeum Historii Łasku”.
 Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej w Łasku
 Statut Biblioteki Publicznej
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje o dochodach i wydatkach za 2005 rok
 Krystyna Kosierb - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych za 2004 r.
 Krystyna Kosierb - Oświadczenie majątkowe za 2004 r.
 Krystyna Kosierb - Korekta do oświadczenia majątkowego za 2004 rok
 Krystyna Kosierb - Oświadczenie majątkowe za 2003 r.
 Krystyna Kosierb - Oświadczenie majątkowe za 2005 r.
 Oświadczenie majątkowe za 2006r_ - Krystyna Kosierb.pdf
 Oświadczenie majątkowe za 2007r. - Krystyna Kosierb.pdf
 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2007 rok
 Oświadczenie majątkowe za 2008 roku - Krystyna Kosierb
 Oświadczenie majatkowe za 2009 rok - Krystyna Kosierb - odwołana ze stanowiska z dniem 31.12.2009r.
 korekta do oświadczeniamajątkowego Krystyna Kosierb
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Bożena Trocka - Dąbrowa (powołana na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Bożena Trocka - Dąbrowa.pdf
 Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. jana Łaskiego Młodszego
 Oświadczenie majątkowe za 2010 rok - Bożena Trocka - Dąbrowa
 Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Bożena Trocka - Dąbrowa


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Samorządowe Osoby Prawne-Biblioteka Publiczna w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-04-23 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Monika Kasztelan 
Data modyfikacji: 2010-01-20 
Statystyki  »   Szczegóły  »