Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
17 grudnia 2017 :: Niedziela :: Imieniny: Olimpii i Łazarza
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 280/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego  Mariusz Ziętala  2017-12-15    
14.12.2017r. - INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W ŁASKU, W OBRĘBIE 15, PRZY UL. BATOREGO  Mariusz Ziętala  2017-12-14    
14.12.2017r. - INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W ŁASKU, W OBRĘBIE 15, PRZY UL. BATOREGO  Mariusz Ziętala  2017-12-14    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2028  Mariusz Ziętala  2017-12-13  Zmiana treści dokumentu 
ZARZĄDZENIE NR 274/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017  Mariusz Ziętala  2017-12-13    
ZARZĄDZENIE NR 274/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017  Mariusz Ziętala  2017-12-13    
KARTA USŁUGI - Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Oświadczenie do wniosku  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
KARTA USŁUGI - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
KARTA USŁUGI - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 1/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 3/ prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie: 1/ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 3/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
12.12.2017r. - B U R M I S T R Z Ł A S K U O G Ł A S Z A I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
ZARZĄDZENIE NR 276/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2028  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 pażdziernika 2017r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
Autopoprawka do projektu w/w uchwały Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2017-12-12    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »