Pijąc cudze zdrowie psujemy własne
Jerome K. Jerome
18 października 2017 :: Środa :: Imieniny: Łukasza i Juliana
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Korekta do oswiadczenia majątkowego za 2016r.  Mariusz Ziętala  2017-10-18    
ZARZĄDZENIE NR 230/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji celowej udzielanej w ramach zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Łasku”  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Informacja o wykazie nieruchomości  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
17.10.2017r. - B U R M I S T R Z Ł A S K U O G Ł A S Z A - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrzeszczewicach  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 3 drzew uznanych za pomniki przyrody  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017r.  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ostrów, gmnina Łask  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask   Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Mapa poglądowa do projektu uchwały  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego   Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż, poza przetargiem   Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Projekt uchwały w sprawie współpracy w wymiarze pragmatyczno - naukowym z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej i firmą geologiczną POLGEOL  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę XXXV/378/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 lipca w sprawie zmian budżetu oraz zminan w budżecie Gminy Łask na rok 2017   Mariusz Ziętala  2017-10-17    
ZARZĄDZENIE NR 234/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/17 Burmistrza Łasku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
17.10.2017r. - B U R M I S T R Z Ł A S K U O G Ł A S Z A - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu, gmina Łask, oznaczonej działkami Nr 752/1, 752/8 i 752/11 o łącznej powierzchni 1957m2  Mariusz Ziętala  2017-10-17    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »